Schoolvaardigheden

Technisch lezen, taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen, leerstrategieën, citovaardigheden, samenvatting maken, woordjes leren en veel meer…

Soms ontstaan bij enkele vakgebieden problemen omdat uw kind moeite heeft met het toepassen van bepaalde vaardigheden. Vaardigheden die kinderen nodig hebben om rekensommen op te lossen, om vragen uit bepaalde teksten goed te kunnen beantwoorden of toetsstof eigen te maken. Deze vaardigheden oefenen we stap voor stap.

Zijn er problemen bij rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen of bij een ander vakgebied?  We starten met een 'methode onafhankelijke toets'. Na het maken van de toetsen en het registreren van de fouten, bekijken we samen waar de hulp nodig is. Door op een anderen manier te leren leren (begeleiding op Maat) proberen we de fouten te herstellen. Evaluatiemomenten met u als ouder/verzorger stellen u in staat uw kind te blijven volgen.

De schoolvaardigheidstoetsen zijn ontwikkeld door dhr. Teije de Vos, testontwikkelaar uit Lemmer en uitgeven door Boom Test Uitgevers. 

Meer info

Schoolvaardigheidstoetsen

De Schoolvaardigheidstoetsen hieronder vormen samen een compleet leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Dit betekent dat Boom testuitgevers hiermee een volwaardig alternatief biedt voor de bestaande leerlingvolgsystemen.

De volgende Schoolvaardigheidstoetsen zijn beschikbaar, en zijn goedgekeurd door de COTAN en de Inspectie:

  • Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen
  • Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen
  • Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen
  • Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde

#AMSFraneker #mooibeginvandeweek💪👌 https://t.co/c4YcRc3tN9|

Zoek jij nog een mooie en inspirerende flexwerkplek in #franeker? Neem dan gerust contact op! https://t.co/6vhxrBpMkx|

Hiephoi huiswerkbegeleiding Franeker heeft een nieuwe locatie vanaf 3 april. Noord 44,8801 KR Franeker https://t.co/e46QjwURZI|

https://t.co/DkEkn8jUnV|

Soms is overhoren best nuttig! Samen weet je meer dan alleen!#samenwerken https://t.co/Jk9v46sXsW|

Bureau Drost Begeleiding op maat

Noord 44
8801 KR Franeker

KvK: 67687040
ING bank: NL43INGB0004849149