Passend Onderwijs

Ieder kind, en jong volwassene heeft recht op gelijkwaardige kansen om zich te leren ontwikkelen en ontplooien.

Niet iedereen is in staat om zichzelf te sturen. Jongeren met een ontwikkelings- en/of gedragsprobleem hebben extra ondersteuning nodig. Het kind   heeft  niet het vermogen om uit zichzelf structuur aan te brengen  in het doen en laten, voelen en denken, in de wereld om zich heen. Om aan zijn/haar specifieke basisbehoeften te voldoen moet het zorgaanbod op het kind zijn afgestemd.
Op school en in de vrije situatie hebben kinderen/jongeren ondersteuning nodig bij de sociale interactie en de communicatie met de ander. Zij hebben behoefte aan een veilige en voorspelbare omgeving en structuur in ruimte, tijd en activiteiten. Vanuit een veilige structuur is het belangrijk, dat de autonomie van hen bevorderd wordt en dat zij zich competent voelen.

Onderwijs “op maat”

Van de individuele leraar in, zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, vraagt omgang en werken met kinderen/jongeren veel.
Niet in alles is hij/zij even bekwaam.  Vooral kinderen/jongeren met een bijzonder gedrag
vragen op specifieke wijze aandacht.

Bent u vaardig genoeg om ontwikkelingsgericht onderwijs te geven in een klas met uiteenlopende leer- en opvoedingsproblemen?
Is uw rol als leraar binnen dit onderwijsconcept sterk genoeg om kinderen/jongeren verder te laten groeien in de sociaal- emotionele en culturele werkelijkheid?

Bureau Drost ondersteunt de leraar bij het versterken van zijn of haar functioneren.

Ondersteunen betekent :

Samen het onderwijs aan kinderen/jongeren met ontwikkelingsproblemen mogelijk maken.
Om tot goede leerprestaties in staat te zijn, kijken we samen met de leraar naar:

  • het  opbouwen van  een vertrouwensrelatie met de kinderen/jongeren
  • het stimuleren en verbeteren van de sociale omgang met leeftijdsgenoten en andere volwassenen 
  • het daadwerkelijk tonen van inlevend vermogen
  • het gelijkwaardig communiceren met kinderen/jongeren
  • het geven van overzicht bij een lesopbouw
  • het stimuleren van zelfsturend omgaan met schoolse taken

#AMSFraneker #mooibeginvandeweek💪👌 https://t.co/c4YcRc3tN9|

Zoek jij nog een mooie en inspirerende flexwerkplek in #franeker? Neem dan gerust contact op! https://t.co/6vhxrBpMkx|

Hiephoi huiswerkbegeleiding Franeker heeft een nieuwe locatie vanaf 3 april. Noord 44,8801 KR Franeker https://t.co/e46QjwURZI|

https://t.co/DkEkn8jUnV|

Soms is overhoren best nuttig! Samen weet je meer dan alleen!#samenwerken https://t.co/Jk9v46sXsW|

Bureau Drost Begeleiding op maat

Noord 44
8801 KR Franeker

KvK: 67687040
ING bank: NL43INGB0004849149